Ana Avrat, Feryat Figan

 

 

 

Nerede ana avrat bir küfür, nerede feryat figan bir acı, nerede coşkuyla dolu bir alkış, nerede zehir zemberek bir yazı varsa orada insan vardır. Algıladığı olaya duygularıyla tepki veren bir insan. Kişinin bir olayı yargıları ve önyargılarıyla, duygularıyla algılaması insancadır. O olayı konusu ve unsurları kendisini ilgilendirdiği ölçüde algılayıp buna uygun duygusal bir tepki vermesi insancadır. Kişinin verdiği tepkiler aklın değil kişisel duyguların yansımasıdır, o yüzden akıldışıdır ve çünkü aklın denetimi dışındadır. Farklı duygusallıklar geliştirmiş olan kişilerin aynı olaya farklı tepkiler göstermesi de bu açıdan çok doğaldır. Ama bu birinin doğru, birinin yanlış olduğu anlamına da gelmez.

 

Biri için iyi olan öbürü için kötü, bir için doğru olan öbürü için yanlış, biri için güzel olan öbürü için çirkin, biri için haklı olan öbürü için haksız olabilir. İnsanlar olayı kendileriyle ilgisi ölçüsünde, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, haklı-haksız gibi nitelemelerle algılayıp duygusal tepkilerini gösterirler. Oysa bilimde iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış yoktur. Bilim adamı gömleğini giyen bir insan o gömleği her giydiğinde duygularını vestiyere bırakır. Olayı acımadan, kızmadan, öfkelenmeden, duygulardan bağımsız olarak araştırır ve bilimsel sonuçlara ulaşır. Ulaşılan sonucun gerçekliğidir önemli olan, o sonuçtan hoşlanması ya da o olaya kin tutması söz konusu değildir. O, bilimsel analizini, vardığı bilimsel gerçeği ortaya koyduktan sonra üzerindeki bilim gömleğini çıkarır ve ancak ondan sonradır ki bir insan olarak duygusal tepkilerini dışa vurur.

 

Ben o yüzden kin kusan, öfke nöbetleri geçiren bir yazı okudum mu, bunun aklı dışlamış, aklın denetiminden geçirilmemiş duygusal bir tepki olduğunu bilirim ve duyguların tartışılması anlamsız, bir yanı akıl öbür yanı duygu bir denklem de yanlış olduğundan o yazıdaki duyguları anlayışla karşılar, saygı duyar ama tartışmam, zaten yararı da yoktur. Ola ki karşımda her türlü yargı ve önyargı kenara konularak ve duyguları karıştırmayan nesnel bir yaklaşımla aklın ışığında ve sorgulayıcılığında yazılmış, duygusal bir körlükle gerçeğin sadece bir boyutunu görmekten ve gerçeğe değil de olmasını istediği sonuca ulaşabilmek için gerçekleri saptırmaktan sakınılmış nesnel yaklaşımlı bir yazı olsun.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !